Nieuws

Verantwoorden, hoe doe je dat op een zinvolle manier?

Het actieleernetwerk verantwoording zoekt dat de komende maanden uit. Binnen het traject ‘Regie op verantwoording’ werken schoolbesturen samen in een actieleernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. Eind maart kwam het netwerk van bestuurders voor het eerst samen. Op welke thema’s zetten zij de komende tijd in?

Schoolbestuurders gaan in teams aan de slag om te werken aan verschillende onderdelen van verantwoording. Zo verdiepen zij zich in goede voorbeelden van succesvolle verantwoording, de verbinding tussen horizontale en verticale verantwoording en wordt er onderzoek gedaan naar hoe je leraren en schoolleiders actief betrekt bij verantwoording.

Goede voorbeelden van succesvolle verantwoording

Wat zijn elementen van goede en heldere verantwoording? Wat zijn vormen van interne en externe verantwoording? Wat werkt wel en wat werkt niet? De opbrengst is het ophalen van inspirerende voorbeelden.

Wisselwerking tussen interne en externe verantwoording

Hoe zorg je er als schoolbestuur voor dat verantwoorden een organisch onderdeel wordt van je cyclus? Hoe kan een verbinding worden gelegd tussen horizontale verantwoording en verticale verantwoording?

Verantwoorden: ja! Maar waarover wel en niet?

Waarover willen we ons als schoolbesturen verantwoorden? Kan daar iets af of moet daar iets bij? Hoe krijg je inzicht in de kwaliteit van onderwijs en de toegevoegde waarde van onderwijs? En hoe kan je leraren, schoolleiders en teamleiders in positie brengen als het gaat om verantwoording?

De buitenwereld naar binnen halen

Hoe betrek je je horizontale externe partners en creëer je draagvlak bij hen? Wat zijn verschillende vormen voor interne en externe verantwoordingsrelaties? Kortom: hoe haal je de buitenwereld naar binnen zodat belanghebbenden betrokken worden bij het proces wat ten goede komt aan de onderwijskwaliteit? Ouders, bedrijven, gemeenten, zorg en kinderopvang spelen hierbij een belangrijke rol.

Deze schoolbestuurders werken mee aan de ontwikkeling en versterking van verantwoording in het primair onderwijs: Kiki Huijnen, Ryszard Kruszel (Movare), Ingeborg Schrama (QliQ), Chantal Gilissen (Adelante Zorggroep, Jos Baggen (Dynamiek), Taco Bisscheroux (Alterius), Hilbert de Vries (Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra), Cansen Candas (Elhabib), Angelica Bus (Salto Eindhoven), Monique van Ekert (Silvester Bernadette), Jeroen Phijl (Maasgouw), Patrick Limpens (MeerderWeert), Huub Hovens (Kerobei), Peter Groos Johan Linckens (Kom Leren), Peter Lemmens (Kindante), Jacqueline Ketelaar (Prodas).

Heeft u vragen over het project 'Regie op verantwoording' of wilt u meedenken over de versterking van verantwoording in het primair onderwijs? Neem dan contact op met beleidsadviseur Isadora Huber.