Nieuws

Welke moeilijke financiële keuzes heeft het schoolbestuur vorig jaar gemaakt?

In de Strategische agenda van de PO-Raad is afgesproken dat ieder schoolbestuur in de begroting, jaarverslag en bestuursverslag duidelijk maakt welke moeilijke financiële keuzes er zijn gemaakt. Daarmee laat het schoolbestuur zien aan ouders en leerkrachten wat het effect is van de krappe bekostiging op zaken als groepsgrootte, inzet van vakleerkrachten en leerlingenzorg.

Hoe maakt u inzichtelijk dat de bekostiging ontoereikend is?

Veel schoolbesturen werken op dit moment aan hun jaarverslag. In de ALV van 23 november 2017 is afgesproken dat schoolbesturen in het jaarverslag helder laten zien aan de omgeving, dat de bekostiging vanuit de overheid niet in verhouding staat tot datgene wat van schoolbesturen wordt verwacht. Hoe maakt u als schoolbestuur duidelijk dat de bekostiging ontoereikend is? Het schoolbestuur van Kerobei deed dit door duidelijk te omschrijven waar wel én waar geen geld voor was. Hier kunt u zien hoe dat in inzichtelijk is gemaakt in het jaarverslag van Kerobei.

Strategische agenda van de PO-Raad
Ieder schoolbestuur:
- Maakt jaarlijks in de begroting en in de jaarverslaglegging duidelijk welke moeilijke financiele keuzes zijn gemaakt;
- Legt jaarlijks aan ouders en leerkrachten en de wijdere omgeving uit wat het effect is van de krappe bekostiging op voor ouders en leerkrachten belangrijke zaken als groepsgrootte, ambulante tijd voor onderwijsontwikkeling, inzet van vakleerkrachten en leerlingenzorg op de scholen.

Handreiking financiële verantwoording

In het jaarverslag en bestuursverslag moeten schoolbesturen ook hun financiële positie evalueren en verantwoorden. Gezien de politieke aandacht voor de vermogens in het primair onderwijs, worden schoolbesturen gevraagd hier extra aandacht aan te besteden. Om schoolbesturen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad een handreiking opgesteld.

Jaarverslag op de website

In de Code Goed Bestuur van de PO-Raad is afgesproken dat schoolbesturen hun jaarverslag actief openbaar maken. Zet daarom uw jaarverslag ook op de website, zodat belanghebbenden de jaarverslaglegging kunnen inzien.

Het jaarverslag van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel is verkozen tot het beste jaarverslag van 2016 in het primair onderwijs. Het jaarverslag kunt u ter inspiratie lezen. Hier kunt u meer informatie vinden over de inhoud van het bestuursverslag.

Downloads

317.77 kB