Nieuws

Hoge werkloosheidskosten groot probleem voor primair onderwijs

Een dalend aantal leerlingen gecombineerd met stijgende werkloosheid onder leraren baren het primair onderwijs kopzorgen. Door de krimp krijgen zij minder geld van de overheid voor het geven van onderwijs. Tegelijkertijd betalen zij steeds meer geld om de werkloosheidsuitkeringen van leraren te betalen. Scholen komen hierdoor in de problemen. Om te voorkomen dat het primair onderwijs over een aantal jaren juist duizenden leraren tekort komt, zijn nu maatregelen nodig, vindt de PO-Raad.

Het primair onderwijs draait zelf op voor de werkloosheidskosten van leraren. Alle schoolbesturen betalen daarvoor jaarlijks premie aan het Participatiefonds, waarbij zij verplicht zijn aangesloten. Hierdoor worden de kosten gelijk verdeeld over alle besturen. Hoe meer leraren werkloos zijn, hoe hoger de premie. Tussen 2010 en 2015 stegen de werkloosheidskosten met 175 miljoen euro. Door die stijgende kosten houden schoolbesturen steeds minder geld over om mensen in dienst te houden. De werkloosheidskosten zijn nu zelfs zo hoog dat alleen daardoor al weer meer mensen moeten worden ontslagen.

Over enkele jaren heeft het primair onderwijs deze leraren juist weer heel hard nodig omdat veel van hun oudere collega’s dan met pensioen gaan. In 2019 verwachten we een tekort van 3500 leraren oplopend tot 9300 leraren in 2025. In regio’s zoals Amsterdam waar het aantal leerlingen nu juist stijgt, geeft dit nu al problemen. Daar zullen leraren moeten worden ontslagen terwijl zij nu al hard nodig zijn.

De PO-Raad vindt dit zorgelijk. Om de problemen te voorkomen, roept ze de overheid op de bekostiging van scholen voorlopig te bevriezen, ondanks de daling van het aantal leerlingen. ,,Daarmee kunnen leraren voor het onderwijs behouden blijven en voorkomen we dat leerlingen de dupe worden van de problemen’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Het Algemeen DagbladRadio 1 en diverse regionale kranten besteedden vanochtend uitgebreid aandacht aan dit probleem.

Klik op de infographic om deze te vergroten

Links & downloads

Infographic werkloosheidskosten en krimp
103.03 KB