Nieuws

Keuzes voor kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen

Het ministerie van Financiën heeft woensdag 22 april de Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) gepubliceerd. Deze verkenningen op zestien verschillende maatschappelijke terreinen, brengen in kaart welke mogelijkheden er zijn voor investeringen, besparen en het stopzetten van beleid en welke effecten dat heeft. Het eerste rapport gaat over goed onderwijs voor iedereen.

De rapporten zijn eind februari afgerond, nog voor de uitbraak van het coronavirus in ons land. De coronacrisis heeft dan ook geen rol gespeeld bij het opstellen van de opties.

Meer informatie?

Download de rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen op de website van het ministerie van Financiën