Nieuws

Licentie en facturering Videma is vanaf 2023 per kalenderjaar

Scholen betalen voor het tonen van televisiebeelden in lessen een licentie aan Videma. Tot nu toe kregen scholen de licentie per schooljaar. Dat verandert met ingang van het nieuwe schooljaar 2022/2023. Videma heeft dit in juli aan de schoolorganisaties gemeld.

In september 2021 heeft Videma aan onderwijsinstellingen een factuur gezonden voor de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Dit betekent dat voor de resterende 4 maanden voor het kalenderjaar 2022 de licentievergoeding nog niet in rekening is gebracht. De scholen ontvangen deze factuur in september 2022.

In het najaar ontvangen de onderwijsinstellingen hun nieuwe licentie per 2023, deze licentie geldt dan per kalenderjaar. In januari 2023 ontvangen ze vervolgens de factuur voor het kalenderjaar 2023.

Meer locaties

De door onderwijsinstellingen te betalen vergoeding geldt per locatie, ook als locaties hetzelfde brinnummer hebben. In het verleden is dit uitgangspunt niet altijd even strikt gehanteerd waardoor vergelijkbare situaties niet hetzelfde zijn behandeld.

Met ingang van 2023 wordt per locatie een licentie afgegeven. Dat betekent dat in een aantal gevallen een onderwijsinstelling een hogere vergoeding verschuldigd wordt. Videma zal de betreffende instellingen hierover informeren. Videma informeert de schoolorganisaties ook over de wijze waarop aanmeld- en betalingskortingen worden berekend.

 

Kind kijkt televisie in de klas