Download

Model vergoeding medegebruik en verhuur

Soms gebruiken schoolbesturen de de bekostiging materiele instandhouding (MI) als onderbouwing voor afspraken over medegebruik en verhuur van het gebouw. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de bekostiging vereenvoudigd naar een bedrag per school en een bedrag per leerling. Hiermee vervalt het onderscheid tussen personele en materiele bekostiging en is niet langer inzichtelijk hoe de bedragen zijn opgebouwd. Dit Excelmodel kan helpen bij de berekening van een kostendekkende vergoeding.