Nieuws

PO-Raad blij met onderzoek naar normbedragen huisvesting

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, zoals ieder jaar, de normbedragen voor onderwijshuisvesting geïndexeerd. Deze zijn onderdeel van de modelverordening. Omdat steeds meer gemeenten de normvergoeding overschrijden komt er een onderzoek naar de huidige systematiek, kondigt de VNG aan op haar website.

Voor schoolbesturen die te maken hebben met gemeenten die vasthouden aan de oude normvergoedingen, kan het onderzoek behulpzaam zijn om die gemeenten ervan te overtuigen dat de normvergoedingen veel te laag zijn. Steeds meer gemeenten passen gelukkig op eigen initiatief de normen al aan naar een meer reëel niveau. Gemeenten hebben namelijk de zorgplicht om een bedrag beschikbaar te stellen waarmee schoolbesturen met hun gebouwen ten minste kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor gebouwen die voldoen aan het Kwaliteitskader is echter nóg meer geld nodig. 

De PO-Raad is blij met het onderzoek, al komt het laat. Het past in de gemaakte afspraken met VNG en VO-raad de oude normvergoeding in te ruilen voor een meer kwaliteitgestuurd stelsel. Knelpunt in het huidige systeem is bovendien dat de jaarlijkse indexering achteraf plaatsvindt, terwijl per 2020 alle nieuwe scholen moeten voldoen aan de Beng-norm (Bijna Energie Neutraal).  

Nieuwe normvergoedingen

Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs' vastgelegde systematiek zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:

  • Bouwkosten: plus 8,56%
  • Eerste inrichting: plus 1,94%
  • Materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: plus 2,21%

Meer informatie en downloads op vng.nl

Zie ook