Nieuws

PO-Raad onderschrijft pleidooi om uitsluiting kinderen te voorkomen

De PO-Raad onderschrijft de oproep van diverse maatschappelijke organisaties dat kinderen niet van extra activiteiten op school mogen worden uitgesloten, ook al betalen hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet. Ouders, vakbonden en organisaties als Defence for Children stuurden hierover een brief aan de Tweede Kamer.

De PO-Raad en haar leden stelden een jaar geleden met Ouders & Onderwijs een richtlijn op voor vrijwillige ouderbijdrage. Volgens de wet moeten alle leerlingen altijd kunnen meedoen aan zaken die verplicht zijn binnen het lesprogramma. Voor extra activiteiten die de school organiseert, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, geldt die regel niet. In de praktijk komt het daardoor wel eens voor dat een kind niet mee mag doen aan zo’n activiteit als zijn ouder(s) hiervoor geen ouderbijdrage hebben betaald. De richtlijn is bedoeld om hieraan een einde maken. De PO-Raad en haar leden vinden het namelijk onverteerbaar als de portemonnee van de ouders bepaalt of een kind mag meedoen aan schoolreisjes of andere extra activiteiten.

Ervaringen richtlijn

De ervaringen van de PO-Raad met de richtlijn zijn positief. Het afgelopen jaar kreeg ze via Ouders & Onderwijs zo’n tien meldingen van gevallen waarin de richtlijn niet werd nageleefd. De PO-Raad heeft de betreffende besturen hierop aangesproken. In alle gevallen heeft het schoolbestuur hierop maatregelen getroffen. De discussie over de vrijwillige ouderbijdrage heeft daarnaast geleid tot andere veranderingen. Zo heeft schoolbestuur SAAM de vrijwillige ouderbijdrage helemaal afgeschaft.

In de richtlijn wordt verder nog eens benadrukt dat een ouderbijdrage altijd vrijwillig moet zijn. Scholen moeten ouders van leerlingen hierover duidelijk informeren. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, voelden ouders zich namelijk soms toch door de school, ouderraad of oudercommissie onder druk gezet om de ouderbijdrage te betalen. Daarnaast moet de Medezeggenschapsraad (MR) altijd instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat geldt ook voor alle andere vormen van financiële bijdragen van ouders. Daarbij maakt het niet uit of de activiteit direct door de school wordt georganiseerd of door een aan de school gelieerde ouder-of activiteitencommissie. De PO-Raad en ouders willen geen maximale ouderbijdrage afspreken omdat ze bang zijn dat dit maximum dan juist als norm wordt gezien.

Wetsvoorstel

Over twee weken bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel van SP en GroenLinks dat verbiedt kinderen van activiteiten uit te sluiten als de ouderbijdrage niet is voldaan. Een sympathiek idee, vindt de PO-Raad, maar gezien de positieve ervaringen met de richtlijn vindt ze zo’n wet voor het primair onderwijs niet nodig.