Nieuws

Publiceren jaarverslagen wordt bij wet verplicht

Schoolbesturen worden hoogstwaarschijnlijk bij wet verplicht hun jaarverslagen actief openbaar te maken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt aan een wet die dat regelt. Met deze aanpassing krijgt het ministerie van OCW een juridische basis om uiteindelijk besturen te sanctioneren die weigeren hun jaarverslag te publiceren.

Op dit moment geldt die verplichting nog niet. Wel hebben de leden van de PO-Raad in de Code Goed bestuur afgesproken om hun jaarverslagen actief openbaar te maken. In de praktijk geven niet alle besturen hieraan gehoor. De Monitorcommissie, die monitort hoe de professionalisering van het bestuur zich in het primair onderwijs ontwikkelt, constateerde eerder dit jaar dat het gaat om een kwart van alle besturen in het primair onderwijs.

Los van de mogelijke wettelijke verplichting blijft de PO-Raad schoolbesturen oproepen om volgens afspraak in de Code hun jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) te publiceren.