Nieuws

RTL Nieuws: Ieder kind mag mee op schoolreisje

Geen enkel kind mag uitgesloten worden van schoolreisjes, kopt RTL Nieuws. Ze doelt daarmee op de nieuwe richtlijn die schoolbesturen donderdag op de ALV van de PO-Raad met elkaar hebben vastgesteld. 

Volgens de wet moeten alle leerlingen altijd kunnen meedoen aan zaken die verplicht zijn binnen het lesprogramma. Voor extra activiteiten die de school organiseert, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, geldt die regel niet. In de praktijk komt het daardoor wel eens voor dat een kind niet mee mag doen aan zo’n activiteit als zijn ouder(s) hiervoor geen ouderbijdrage hebben betaald.

De nieuwe richtlijn moet hieraan een einde maken. De PO-Raad vindt het namelijk onverteerbaar als de portemonnee van de ouders bepaalt of een kind mag meedoen aan schoolreisjes of andere extra activiteiten.