Nieuws

RTV Discus: 'Waardeer het leraarsvak'

Aan de stamtafel van RTV Discus werd zaterdag een vurig betoog gehouden voor meer waardering voor het leraarsvak en een hoger salaris. Het pleidooi kwam van Simone Walvisch (vicevoorzitter van de PO-Raad), Dorien König, (leraar en voorzitter van de Groene Golf), Arno van Houwelingen, (opleidingsmanager Pabo bij de Haagse Hogescholen) en Michel Rogiers (Raadslid CDA Den Haag). 

Allen waren het erover eens dat deze oplossingen nodig zijn om het vak van leraar aantrekkelijker te maken en een lerarentekort te voorkomen. In het primair onderwijs dreigt de komende jaren een tekort aan duizenden leraren, onder meer doordat veel leraren met pensioen gaan. Er komen te weinig jonge leraren bij om het gat te vullen. In sommige regio's zijn nu al te weinig leraren.

De PO-Raad waarschuwde onlangs voor een nijpend lerarentekort en pleit daarom voor structureel € 500 miljoen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) om lerarensalarissen te verhogen en het vak aantrekkelijker te maken. 

Na het debat zette CDA Den Haag haar pleidooi kracht bij door het stadsbestuur op te roepen plannen te maken om meer leraren in de stad te krijgen.