Nieuws

Schoolleider Maaike Nieuwenhuis: 'Het is fijn om te ervaren dat ik als schoolleider niet alleen sta'

Maaike Nieuwenhuis is directeur op basisschool Agnetendal en St. Martinus in Valkenswaard. Deze scholen vallen onder schoolbestuur SKoZOK. In dit interview vertelt ze over het samenspel tussen haar als schoolleider en het schoolbestuur.

''Ik geloof in de kracht van samenwerking. Samenwerking tussen allerlei verschillende soorten medewerkers binnen onze onderwijsorganisatie. Dat komt tot zijn recht binnen ons schoolbestuur. Een goed voorbeeld daarvan is het opstellen van het Koersplan. Schoolbestuur SKoZOK bestaat uit 30 basisscholen, die allemaal een eigen karakter hebben. Toch zetten we binnen SKoZOk wel één koers uit met focuspunten die ons als organisatie herkenbaar maken. Onze visie, van waaruit we met zijn allen werken. Deze focuspunten hebben afgevaardigde leraren en schoolleiders in samenwerking met het schoolbestuur uitgewerkt tot een Koersplan.

Als schoolleider heb ik vervolgens de ruimte om hiermee aan de slag te gaan op mijn scholen. Het opgestelde Koersplan schept kaders, maar elke school legt de nadruk op andere accenten. Op mijn scholen werken we  met ‘dragers’ voor de verschillende focuspunten. Dat zijn leraren die in groepjes de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om te kijken naar wat er op één focuspunt, bijvoorbeeld slimmer organiseren,  nodig is voor de ontwikkeling op onze school. Het is niet zo dat het schoolbestuur zegt: ‘jullie moeten het precies zo aanpakken.’ We hebben de kaders en vervolgens krijgen we de vrijheid om te kijken wat er nodig is voor het groeiproces op onze school.

Het bestuur straalt rust en vertrouwen uit in de ontwikkeling die wij met zijn allen doormaken. Onze schoolbestuurders hebben de kracht om de juiste vragen te stellen. Ze zijn kritisch op een positieve manier en dat zorgt ervoor dat ontwikkelingen doorgezet worden. Dat is ook wat een leidinggevende moet doen: anderen in hun kracht zetten.

We hebben de kaders en vervolgens krijgen we de vrijheid om te kijken wat er nodig is voor het groeiproces op onze school

Als schooldirecteuren hebben we vaste overlegmomenten met de schoolbestuurders. Wij krijgen daarbij de ruimte om zelf de regie te nemen als het gaat om de onderwerpen die worden besproken. We hebben het bijvoorbeeld over de professionalisering van leraren, maar ook over ziekteverzuim, de formatie en begrotingen. Het bestuur denkt met ons mee, geeft feedback, evalueert en stelt bij indien nodig. Het is fijn om te ervaren dat ik er als schoolleider niet alleen voor sta.

Ik ervaar dat alles bespreekbaar is. Verantwoord begroten, is natuurlijk belangrijk. Dat gebeurt ook en mijn bestuur houdt rekening met onverwachte ontwikkelingen. Als ik gedurende het jaar onverhoopt iets voor mijn leerlingen wil doen dat ik vooraf niet heb voorzien, dan kan ik dat altijd aangeven bij het bestuur en de ondersteunende diensten. Zij denken dan mee en kijken naar de mogelijkheden. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat dan iets niet mocht of kon.

Al het onderwijsgeld direct overmaken naar de scholen? Dat lijkt me geen goed idee. Dan ga je voorbij aan de kracht van samenwerking. De schoolbestuurder verlicht ook het werk van de schoolleider. Als al het geld direct in de klas terechtkomt, lijkt me dat ook niet goed. De leerkrachten moeten zich óók kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Binnen SKoZOK werken we daar met schoolleiders en schoolbestuurders samen aan. Je kunt de mooiste spullen en methoden hebben, maar als je niet investeert in de leerkracht gaat het mis. De leerkracht doet ertoe!''