Nieuws

Herverdeeleffectenmodel voor vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Het herverdeeleffectenmodel voor de vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs is onlangs bijgewerkt. Met dit actuele model van OCW krijgen schoolorganisaties een indicatie van het herverdeeleffect van de vereenvoudiging van de bekostiging berekenen.

De werkelijke herverdeeleffecten voor de schoolorganisaties in het primair onderwijs kunnen nog wijzigen ten opzichte van deze indicatie. Zo zijn bepaalde budgetten uit bijvoorbeeld het coalitieakkoord nog niet toegevoegd en kan de gemiddelde gewogen leeftijd van de leraren (GGL) nog veranderen als gevolg van de accountantscontrole. De basis van het geactualiseerde model is de leerlingtelling en (voorlopige) GGL op 1 oktober 2021.

Overgangsregeling

Door middel van een overgangsregeling beweegt een schoolbestuur in drie kalenderjaren (2023, 2024 en 2025) toe naar de nieuwe hoogte van de bekostiging. In de handreiking wordt de overgangsregeling apart toegelicht voor scholen in het basisonderwijs, in het speciaal basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs (de zogenaamde cluster 3- en 4-scholen).  

Kinderen achter tablet in de klas