Download

Overgangsregeling 2023-2025 vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Op 1 januari 2023 zal de bekostiging van het primair onderwijs worden vereenvoudigd. De vereenvoudiging van de bekostiging is op macro-niveau budgetneutraal maar leidt wel tot herverdeeleffecten. Daarom zal er een overgangsregeling zijn, waarbij scholen en schoolbesturen in drie kalenderjaren (2023, 2024 en 2025) geleidelijk kunnen wennen aan de nieuwe hoogte van de bekostiging. Een indicatie van de herverdeeleffecten per school en per school bestuur is door het ministerie van OCW begin 2022 geactualiseerd.

In deze handreiking wordt de overgangsregeling apart toegelicht voor bo-scholen, voor sbo-scholen en voor (v)so-scholen cluster 3&4. Voor cluster 1&2-instellingen, de rijdende scholen, de ligplaatsschool en de swv-en is er geen overgangsregeling. De basis voor deze handreiking is de Brochure vereenvoudiging bekostiging PO (versie 7 oktober 2021).