Download

Verantwoording vereenvoudiging bekostiging in bestuursverslag 2021

In het bestuursverslag wordt niet alleen gerapporteerd over het handelen in het verleden, maar wordt ook aandacht besteed aan de continuïteit van de organisatie in de toekomst. In dit verband is het van belang dat de toekomstige effecten van de vereenvoudiging van de bekostiging van het bao, sbo en (v)so per 1 januari 2023 een onderwerp is dat worden benoemd in het bestuursverslag in het kader van de continuïteitsparagraaf. In deze handreiking staan teksten die u hiervoor kunt gebruiken.