Nieuws

'Werkdrukakkoord wordt (meestal goed) uitgevoerd'

Het Algemeen Dagblad (AD) schrijft dat een op de tien schoolleiders zich beklaagt dat schoolbesturen zich bemoeien met besteding van de werkdrukmiddelen. Dat zou blijken uit een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. De PO-Raad hoort juist van enthousiaste schoolteams en besturen dat het gesprek over werkdruk echt wordt gevoerd.

Dit signaal verrast de PO-Raad dan ook. Ze heeft het AD laten weten juist van enthousiaste schoolteams en besturen te horen dat het gesprek over werkdruk echt wordt gevoerd. De werkdrukmiddelen brengen de boel op school in beweging. 

Dat op iedere school een gesprek gevoerd moet worden over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen die zij hiervoor voorzien en bepalen, is een keiharde afspraak. Dat vormt de basis voor het bestedingsplan. Het bestedingsplan wordt opgesteld door de schoolleider of het schoolbestuur op basis van het gesprek met het hele schoolteam (leerkrachten, schoolleider/directeur en overig personeel).

De PO-Raad keurt het buitengewoon af als die afspraak niet wordt nagekomen. Ze zal de procedure nogmaals onder de aandacht brengen zodat die afspraak voor iedereen helder blijft.

Update naar aanleiding van vragen van GroenLinks over de berichtgeving in het AD (22 mei 2018):
Minister Slob benadrukt dat het ongelooflijk goed gaat met de gesprekken over de besteding van de werkdrukmiddelen en dat hij hier erg trots op is. Wat betreft de bemoeienis van schoolbesturen is er een verschil tussen 'Zo zouden wij het graag zien' en inmenging in de uiteindelijke afspraken, vindt de minister. De medezeggenschapsraad heeft daarom instemmingsrecht gekregen. Wanneer er veel klachten binnenkomen over de invloed van schoolbesturen bij het ingerichte meldpunt (meldpunt@werkdrukpo.nl), kan er nog bijgestuurd worden. Maar vooralsnog is dit niet aan de orde, aldus de bewindsman.