Download

Handreiking gegevenslevering personeel niet in loondienst (PNIL)

Scholen maken in toenemende mate gebruik van flexibel inzetbaar personeel, zoals uitzendkrachten en payrollers, zeker als het gaat om inzet op niet structurele middelen zoals het NPO. Dankzij de leveringen van scholen vanuit hun salarisadministraties aan DUO, is veel bekend over personeel dat in loondienst is bij de schoolbesturen. Van personeel-niet-in-loondienst (PNIL) weet men slechts hoeveel geld er aan wordt besteed via de jaarverslagen. Informatie over aantallen en functies ontbreekt. Het ministerie van OCW wil hier graag meer zicht op krijgen. Dit is ook de wens van de Tweede Kamer.

De PO-Raad heeft aan het ministerie aangegeven dat dit proces veel extra administratieve verplichtingen voor de schoolorganisaties met zich brengt. Dit heeft echter (nog) niet tot aanpassing van de gegevenslevering geleid. Bijgaande handreiking biedt de schoolorganisaties extra informatie over de gegevenslevering.