Externe link

Longread: Betaalbaarheid Loonkloof-cao 

Met de nieuwe cao voor primair onderwijs (CAO PO 2022) is de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs gedicht. Dat is goed nieuws voor de sector en vooral voor alle mensen die in de sector werken. Het dichten van de loonkloof vergt een stevige investering van het kabinet. Er gaat 963,5 miljoen euro extra naar de sector. Belangrijke vraag voor schoolorganisaties in de sector is natuurlijk hoe het met de kosten en de bekostiging zit. In deze longread een technische uitleg en totaalbeeld van de extra bekostiging voor het primair onderwijs.