Download

Model transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (1-1-2020) heeft de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag, ook als er sprake is van ontslag tijdens de proeftijd. De vergoeding hangt af van het bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband. Dit model helpt je de transitievergoeding te berekenen. De uiteindelijke transitievergoeding wordt berekend vanuit de salarisadministratie.