Download

Model vergoeding medegebruik

Soms gebruiken schoolbesturen de onderbouwing  van de bekostiging materiele instandhouding (MI) als basis voor medegebruik- en verhuurafspraken.
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de bekostiging vereenvoudigd naar een bedrag per school en een bedrag per leerling. Hiermee vervalt het onderscheid tussen personele en materiele bekostiging en is niet langer inzichtelijk hoe de bedragen zijn opgebouwd. 

Dit excel model helpt bij de berekening van een kostendekkende medegebruik- en verhuurvergoeding.