Nieuws

AD: Sensoren meten invloed frisse lucht op schoolprestatie

De Maastricht University onderzoekt met sensoren in 300 Limburgse klaslokalen welke invloed het binnenklimaat heeft op de leerprestaties van kinderen, zo meldt het Algemeen Dagblad op 27 december. De PO-Raad houdt de onderzoeksresultaten nauwlettend in de gaten.

Het gros van de schoolgebouwen kampt met een slecht binnenklimaat, stelt de PO-Raad. ,,We weten van Deens onderzoek dat de leerprestaties met ruim 20 procent kunnen verbeteren bij een goed binnenklimaat'', reageert de woordvoerder van de PO-Raad in de krant. ,,We juichen een dergelijk onderzoek dus zeer toe, omdat het ons helpt de discussie te voeren over modernisering van schoolgebouwen en goed onderwijs.''

De onderzoekers meten onder meer de hoeveelheid CO2, wat er gebeurt als de ramen opengaan en wat een modern ventilatiesysteem doet. Die cijfers leggen de onderzoekers naast de citoscores van zo'n 8.000 leerlingen in die bewuste lokalen.

De komende vier jaar volgen ze hun resultaten, zodat ze kunnen zien in hoeverre die beter worden in een frisse klas. De onderzoekers houden overal rekening mee: als er kinderen ziek zijn, zitten er minder in een lokaal, bij de gymles zitten de leerlingen minder lang in de klas, het klimaat is 's zomers anders dan 's winters, en er zijn oude en nieuwe schoolgebouwen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten