Nieuws

Afval scheiden in de klas, de normaalste zaak vóór de wereld

De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, heeft een motie overhandigd aan schoolbestuur SPO Utrecht om aandacht te vragen voor het gescheiden afvoeren van afval. SPO Utrecht nam de motie in ontvangst namens de PO-Raad, waarmee wij de oproep van de Plastic Soup Surfer ondersteunen: afval scheiden in de klas, de normaalste zaak vóór de wereld.

Veel schoolbesturen betalen nu voor het gescheiden aanbieden van afval omdat scholen worden gezien als bedrijf en niet als huishouden. In de praktijk zien we daarom regelmatig dat kinderen in de klas wel afval scheiden, omdat de school het belangrijk vindt kinderen bij te brengen dat afval scheiden van belang is. Als het eenmaal tijd is om het afval weg te brengen wordt alles vaak weer bij elkaar gebracht om kosten te besparen op afvalinzameling. Dat moet anders, vinden de Plastic Soup Surfer en de PO-Raad. Daarom ondersteunen we dit initiatief van harte.

De motie van de Plastic Soup Surfer zet in op het volgende:

  • Geef bedrijven in de verpakkingsindustrie en afvalindustrie de kans het onderling te regelen tot 2025 met als doelstelling: 90% van de scholen zamelt afval in 2025 gescheiden in.
  • Start ondertussen al met een traject om de wet te wijzigen, zodat als de doelstelling in 2025 niet haalbaar blijkt te zijn schoolafval onder huishoudelijk afval valt.

De oproepen van kinderen, schoolbestuurders en onderwijsorganisaties die de Plastic Soup Surfer onderweg ophaalt overhandigt hij aan verschillende Tweede Kamerleden en staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat). Wil je hem een handje helpen met zijn initiatief? Vul dan de ansichtkaart in waarmee je de regering vraagt hier iets aan te doen. De Plastic Soup surfer zorgt ervoor dat deze wordt verzonden naar de beleidsmakers. Bekijk ook deze video voor meer informatie