Download

Concretisering Huisvestingsvoorstel

Schoolbesturen moeten meer in staat gesteld worden om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) onderwijshuisvesting waar te maken. Om dit te kunnen doen, hebben PO-Raad, VO-raad en VNG een gezamenlijk voorstel opgesteld. Het voorstel beschrijft een aantal maatregelen die de beoogde gezamenlijke verantwoordelijkheid moet borgen en die meer evenwicht brengt in de relatie tussen gemeenten en schoolbesturen.

In dit rapport staat het huisvestingsvoorstel met daarbij een concretiseringsadvies van HEVO.