Nieuws

Dag van de duurzaamheid: van games tot innovatieplatform

Duizenden leerlingen worden vandaag voorgelezen over duurzaamheid, spelen duurzaamheidsgames en nemen deel aan speciale activiteiten. Ondertussen proberen schoolbesturen duurzaamheid een plek te geven in hun huisvestingsplannen. En op sectorniveau wordt gewerkt aan een Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Wat doe jij in het kader van de Dag van de Duurzaamheid?

Eén Dag van de Duurzaamheid, dat klinkt misschien tegenstrijdig. Want als er íets is dat vraagt om een langetermijnvisie, dan is het wel duurzaamheid. Toch vindt de PO-Raad het belangrijk om hier – op alle niveaus - aandacht voor te vragen. Want nog lang niet alle gemeenten en schoolbesturen hebben concrete verduurzamingsplannen voor hun schoolgebouwen. En nog lang niet alle kinderen krijgen op school voldoende handvatten aangereikt om later bewuste keuzes te kunnen maken en waardeoordelen te kunnen geven over duurzaamheidsoplossingen.

Helft van gemeenten beschrijft duurzaamheidsambities

Afgelopen week presenteerden kenniscentrum Ruimte-OK en bureau Penta Rho een onderzoek met de stand van het land rond de plannen voor duurzame schoolgebouwen. Honderd integrale huisvestingsplannen (IHP’s) van grote en kleine gemeenten zijn geanalyseerd en betrokkenen bevraagd. De conclusie: In ongeveer de helft van de onderzochte IHP’s staan duurzaamheidsambities beschreven, maar slechts in twaalf procent van de IHP’s zijn deze ambities concreet uitgewerkt met een kostenplaatje erbij. Benieuwd naar de aanbevelingen van de onderzoekers? Lees het rapport op ruimte-ok.nl.

Schooldag van de Duurzaamheid

Scholen die meedoen aan de Dag van de duurzaamheid werken vandaag met hun leerlingen over de Sustainable Development Goals, voor kinderen omgevormd tot de Kinder Global Goals. Er is een voorleesactie, een game en diverse duurzame lessen. Lees hier de testimonial van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten voor de Schooldag van de Duurzaamheid. Overigens vind je op deze website het hele jaar door inspiratie voor lessen over duurzaamheid. 

Kennis- en innovatieplatform

Om te zorgen dat scholen goede ondersteuning krijgen bij het verbeteren en verduurzamen van hun gebouwen, lanceert kenniscentrum Ruimte-OK vandaag een kennis- en innovatieplatform dat de sector op weg gaat helpen met fase 0-gesprekken, door handreikingen te (door)ontwikkelen, tools, kennis en praktijkervaringen te delen en schoolbesturen en gemeenten te informeren over innovaties en hulp bij financiering.

Meewerken aan model-IHP?

Tijdens de jaarbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal op 28 november in Hilversum, houdt de PO-Raad een werksessie waar ervaringsdeskundigen kunnen meewerken aan een model-IHP. Meld je nu aan.  

De PO-Raad heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het klimaatakkoord. Dat betekent dat de sector in 2030 45% minder CO2 moet uitstoten en in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Op dit moment brengen de PO-Raad en VO-raad in een routekaart in beeld wat er voor nodig is om die doelstelling te behalen. Dit is een tijdrovend en complex proces, omdat de sector hierbij afhankelijk is van de gemeenten. Naar verwachting is de routekaart begin 2020 klaar voor publicatie. Op dit moment is de verwachting dat het IHP verplicht wordt in 2022. De PO-Raad raadt haar leden echter aan nu alvast te beginnen.

Zie ook: