Nieuws

De school als stemlokaal

Met het oog op de landelijke verkiezingen op 17 maart 2021 is de PO-Raad in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Onderwijs (OCW) en Binnenlandse Zaken (BZK) over scholen die op de verkiezingsdag als stemlokaal worden ingezet.

Vanwege het coronavirus en de protocollen waar scholen mee werken, kunnen veel scholen niet als stemlokaal fungeren. Binnen het huidige protocol voor het onderwijs wordt namelijk geadviseerd geen volwassenen de school in te laten. De PO-Raad heeft aangegeven dat schoolbesturen waar mogelijk meewerken aan het democratisch proces van de landelijke verkiezingsdag. Een groot deel van de stemlokalen bestaat immers uit schoolgebouwen.

Binnen het huidige protocol voor het primair onderwijs kunnen schoolgebouwen als stemlokaal fungeren als er geen les wordt gegeven, of als de stroom van bezoekers van het stemlokaal goed en gemakkelijk gescheiden kan worden van de leerlingen en het personeel van de school. De PO-Raad voert samen met de VNG en de ministeries van OCW en BZK gesprekken over oplossingsrichtingen voor de locaties waarin deze stromen lastig te scheiden zijn. De PO-Raad houdt je hiervan via de website op de hoogte. Op elke school en in elke gemeente is de situatie echter weer anders en zal dus gekeken moeten worden welke oplossing het beste bij de lokale situatie past. Veel gemeenten hebben al oplossingen gevonden, zo maken ze bijvoorbeeld gebruik van theaters, overheidsgebouwen, sportzalen of gebouwen van hbo’s of mbo’s. Maar er zijn ook gemeenten voor wie de inzet van scholen belangrijk blijft in het vinden van voldoende stemlocaties.

Inventarisatie gemeenten

De komende tijd inventariseren gemeenten welke locaties geschikt zijn om als stemlokaal te dienen tijdens de verkiezingen in maart, omdat natuurlijk ook rekening moet worden gehouden met het houden van afstand. Bekijk hier het kader voor de inrichting van stemlokalen, zodat je kunt inschatten of een school geschikt is als stemlokaal.

  • Is jouw schoolgebouw geschikt om als stemlokaal te dienen? Is er bijvoorbeeld voldoende ruimte in de gangen of aula? Of heb je een schoolgebouw met een separate ingang of aparte gymzaal die gemakkelijk als stemlokaal kan dienen? Geef dit dan door aan de gemeente.
  • Is het voor jouw school niet haalbaar om als stemlokaal te fungeren in maart? Laat dit dan ook weten aan de gemeente, zodat ze op zoek kunnen naar een alternatieve stemlokalen.
  • Er wordt gesproken over het uitsmeren van de landelijke verkiezingen over drie dagen, om de drukte te spreiden. Dit zou per gemeente om de inzet van een beperkt aantal stemlokalen gaan. Van scholen wordt naar verwachting alleen gevraagd op 17 maart beschikbaar te zijn als stemlokaal. Lukt het jouw school wel om drie dagen als stemlokaal te fungeren? Dan hoort de gemeente waar de school staat, dit graag van je.

Links & downloads

Kader inrichting stemlokalen.pdf
PDF, 43.62 KB