Nieuws

Deelnemen aan de kennisgroep huisvesting

De kennisgroep huisvesting krijgt een andere opzet. Naast een gewijzigd programma wordt deelname aan de kennisgroep ook toegankelijk voor medewerkers van leden van de PO-Raad.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 23 juni a.s. in de omgeving van Utrecht. Het programma start om 10.30 met het uitwisselen van informatie en kennis. Medewerkers van de PO-Raad informeren de aanwezigen over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. Na de lunch zijn er een aantal workshops. Alhoewel het definitieve programma nog in ontwikkeling is staat één workshop in het teken van samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen. Deze workshop wordt verzorgd door Bouwstenen voor Sociaal. Zodra het definitieve programma bekend is plaatsen wij dit op onze website.

Tijdens het programma is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. De medewerkers van de PO-Raad beantwoorden graag uw vragen. Het programma eindigt omstreeks 14.30 uur.

Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten