Nieuws

Denk mee over subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor. Met deze regeling kan bestaand maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen, verduurzaamd worden. Meedenken over deze regeling kan tot 29 april via een internetconsultatie. De PO-Raad hoort graag je input. 


De voorgenomen regeling biedt mogelijkheden voor schoolbesturen die bezig zijn met verduurzamingsmaatregelen. Tegelijkertijd ziet de PO-Raad in de regeling de trend terug van enkelvoudige oplossingen voor een probleem dat breder is en om een integrale aanpak vraagt. Goede, gezonde en duurzame gebouwen die aansluiten bij de huidige eisen voor goed onderwijs vragen om integrale investeringen. Met het financieren van enkelvoudige oplossingen ben je uiteindelijk duurder uit. 

Over de subsidieregeling

De subsidieregeling moet eigenaren van maatschappelijk vastgoed stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen om de energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. De nieuwe regeling is een cofinancieringsregeling, het Rijk vergoedt maximaal 30 procent van de projectkosten van de verduurzamingsmaatregelen(en). De kosten voor een energieadvies of duurzaam monumentenadvies kunnen waarschijnlijk met terugwerkende kracht worden vergoed. Dit geldt ook voor de kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en). Het kabinet heeft voor deze regeling in totaal € 340 miljoen beschikbaar gesteld voor al het maatschappelijk vastgoed. De regeling opent naar verwachting in het najaar van 2022.

Door nu kennis te nemen van de conceptregeling, kunnen schoolbesturen beoordelen welke verduurzamingsprojecten in de juiste fase zijn om aanspraak te maken op de cofinanciering en zich alvast voorbereiden op het indienen van een aanvraag.

Geef je mening en deel je input met ons 

Er ligt nu een conceptregeling klaar waar via een internetconsultatie op gereageerd kan worden. De consultatie staat open tot en met 29 april 2022. Wil je meedenken? Reageer dan via de internetconsultatie. Of stuur je reactie naar onze beleidsadviseur Tanja van Nes. Wij gebruiken deze input voor een reactie namens de PO-Raad. 

Ga naar de internetconsultatie en geef je mening
 

Meer weten?
Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
Schoolplein

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten