Externe link

Format inventarisatie ventilatie (Ruimte-OK)

Om de ventilatie op scholen te verbeteren hebben het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG in februari 2022 afspraken gemaakt over maatregelen die de situatie op korte termijn moeten verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is dat scholen en gemeenten in kaart brengen hoe het staat met de ventilatie op scholen. Ruimte-OK heeft hiervoor een format ontwikkeld. Gemeenten zullen aan de hand van dit format bij scholen inventariseren hoe het met de ventilatie staat.