Nieuws

Geld beschikbaar voor verstevigen onderwijshuisvesting Groningen

Er komt € 290,5 miljoen beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp (Economische Zaken) op 6 juni naar de Kamer stuurde. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zal het grootste gedeelte van het bedrag voor haar rekening nemen: € 172,5 miljoen. De rest van het bedrag wordt ter beschikking gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Economische Zaken (EZ) en de gemeenten waarin de scholen staan.

Op verzoek van het kabinet stelde de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, eerder vast dat 101 scholen versterkt moeten worden. Dat gebeurt nu uiteindelijk met 41 gebouwen. De 60 andere gebouwen worden gesloopt en de scholen worden ondergebracht in 29 nieuwe gebouwen. Het kabinet wil met de versteviging en de nieuwbouw de onderwijshuisvesting in Groningen toekomstbestendig maken, zodat ook de krimpproblematiek in de regio het hoofd geboden kan worden.

Lees hier de brief Financiering meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, die minister Kamp op 6 juni naar de Kamer stuurde.