Nieuws

Indexering financiële paragraaf Kwaliteitskader Huisvesting 2022

Gemeenten en schoolbesturen kunnen vanaf nu weer beschikken over actuele cijfers voor de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs. BDB heeft in opdracht van kenniscentrum Ruimte-OK de financiële onderbouwing van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting geactualiseerd.

De onderbouwing geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader Huisvesting vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Dit zowel voor een school in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Meer weten en de actuele versie van het Kwaliteitskader downloaden? Kijk op de website van Ruimte-OK

Kwaliteitskader Huisvesting