Nieuws

'Kies voor integrale aanpak bij verduurzaming van je schoolgebouw'

Schoolbesturen kunnen sinds vandaag een lening afsluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds om hun gebouwen te verduurzamen: de Scholen Energiebespaarlening. De PO-Raad adviseert schoolbesturen die hier gebruik van willen maken om niet alleen zonnepanelen aan te brengen, maar ook het verbruik omlaag te brengen en op natuurlijke momenten te investeren in isolatie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met de pilot onderzoeken of de verduurzaming van schoolgebouwen met behulp van een aantrekkelijke lening tot een versnelling kan komen. De Scholen Energiebespaarlening kent een looptijd van 15 jaar. De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen; zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, ledverlichting en energiemanagementsystemen.

De PO-Raad vindt verduurzaming erg belangrijk, maar waarschuwt dat het plaatsen van zonnepanelen niet verstandig is op een slecht geïsoleerd dak; je kunt daarnaast het verbruik omlaag brengen zodat je met minder zonnepanelen uit kan. De PO-Raad adviseert schoolbesturen pas zonnepanelen te plaatsen wanneer het dak nog minimaal vijftien jaar meegaat.

Zonnepanelen kunnen aanjagen tot verduurzaming van de rest van de school, en de school kan op haar beurt een voorbeeldfunctie hebben voor de rest van de wijk. De stichting Schooldakrevolutie, die het programma uitvoert, voorziet ook in een educatief programma om dit te ondersteunen.

Langetermijnvisie

Zodra de wetgevingsvoorstellen van de PO-Raad, VO-raad en VNG zijn opgenomen in wetgeving, moeten schoolbesturen en gemeenten in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op lange termijn samen vastleggen wanneer welk gebouw wordt gerenoveerd of vervangen. Schoolbesturen krijgen dan beter zicht op welke maatregelen voor welke gebouwen geschikt zijn. Ook maken zij daarin de afweging in welke aspecten van het gebouw zij – naast duurzaamheid- óók investeren. Aspecten zoals een gezond binnenklimaat, passend bij de onderwijsvisie en de doelgroep.

De PO-Raad vindt het goed nieuws dat schoolbesturen nu van deze lening gebruik kunnen maken, in het geval dat dat de beste financieringsoptie is.

Onafhankelijk advies inwinnen over energiebesparende maatregelen? Ga dan naar scholenbesparenenergie.nl

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal zijn. Schoolbesturen en gemeenten moeten dus allemaal zo snel mogelijk aan de slag met verduurzaming.