Nieuws

Kwaliteitskader huisvesting onderwijs geactualiseerd

Het kwaliteitskader huisvesting onderwijs uit 2013 is geactualiseerd.  Schoolbesturen kunnen dit kwaliteitskader onder andere gebruiken voor het maken van een afweging tussen renovatie of nieuwbouw of om scholen onderling te vergelijken. De toegevoegde financiële paragraaf geeft een beeld van de kosten.

Nieuw is ook dat de versies voor het primair en voortgezet onderwijs zijn samengevoegd. Verder is het kwaliteitskader aangepast aan wettelijke vereisten en is de feedback van scholen verwerkt. Het kader heeft scherper geformuleerde kwaliteitseisen op het gebied van ventilatie (Frisse Scholen), toegankelijkheid, duurzaamheid en de buitenruimte. Ook zijn er 25 basiskwaliteitscriteria opgesteld waardoor het vergelijken van schoolgebouwen mogelijk is. Deze criteria kunnen helpen bij het prioriteren in het IHP (Integraal Huisvestingsplan).

Scholen kunnen het kwaliteitskader inzetten om te zorgen voor een goed onderwijsgebouw dat een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leraren die het gebouw dagelijks gebruiken.

Het Kwaliteitskader Huisvesting is door Ruimte-OK geactualiseerd op verzoek van de VO-raad, PO-Raad en VNG en met inbreng van schoolbesturen en huisvestingsprofessionals uit het onderwijs en van gemeenten.

Meer info?

Download het Kwaliteitskader

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Kom in actie! 
De vernieuwing van schoolgebouwen zit muurvast. Dat is een groot probleem omdat goede en duurzame onderwijshuisvesting cruciaal is voor goed onderwijs. Duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. Dit leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Lees onze standpunten in de whitepaper Onderwijshuisvesting.
Strategische Agenda PO-Raad
In de Strategische Agenda van de PO-Raad is afgesproken dat ieder schoolbestuur een analyse maakt van de staat van haar schoolgebouw(en) in relatie tot het kwaliteitskader onderwijshuisvesting en de eigen onderwijsvisie.