Nieuws

Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen doet aankondiging uitvraag

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft de aankondiging van de uitvraag naar de ventilatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs naar schoolbesturen verstuurd. Het LCVS volgt het RIVM: scholenbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Er wordt ook een alternatieve manier aangereikt om in beeld te brengen of schoolgebouwen hieraan voldoen.

Lees voor meer informatie de brief van Doekle Terpstra (voorzitter LCVS) en de bijlage.

Downloads

Aankondigingsbrief LCVS.pdf
PDF, 29.69 KB
Bijlage bij Aankondigingsbrief LCVS.pdf
PDF, 74.83 KB