Nieuws

Leidraad gebruik van schoolgebouw als stemlokaal

Schoolbesturen ontvangen deze week een Leidraad schoolgebouw als stemlokaal van het ministerie van OCW. Het kabinet vraagt scholen hun schoolgebouwen ook tijdens de verkiezingen van maart als stemlokaal beschikbaar te stellen, als hun gebouwen hiervoor geschikt zijn. De tips in de leidraad kunnen scholen helpen om te kijken naar de mogelijkheden om als stemlokaal te dienen, ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen, schoolbesturen beslissen welke van hun gebouwen eventueel beschikbaar zijn als stemlokaal. Als scholen hun deuren weer openen, is de lijn van het coronaprotocol dat schoolgebouwen alleen worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten en dat er in principe geen externe volwassenen in de school komen. Dat maakt fungeren als stemlokaal een uitdaging, maar niet onmogelijk, zolang maatregelen rondom afstand en hygiëne in acht worden gehouden. Sommige scholen kennen bijvoorbeeld een grote aula of sportlokaal, soms zelfs met een aparte ingang, waardoor het goed mogelijk is een stemlokaal in te richten. Er zijn echter ook veel schoolgebouwen waarbij het lastiger te organiseren is.

Eén van de tips die in de leidraad wordt genoemd is het organiseren van afstandsonderwijs voor een dag, zodat de school ingezet kan worden als stemlokaal. Wat de PO-Raad betreft is het onverantwoord om na de lockdown en een wekenlange schoolsluiting nog meer lesvrije dagen in te plannen. Voor leerlingen is het belangrijk om, zodra het weer mogelijk is, zoveel mogelijk les te krijgen op school.

Democratisch proces

De PO-Raad vindt het niet ideaal dat scholen in deze tijd moeten fungeren als stemlokaal, maar de sectororganisatie ziet het belang van de bijdrage van onze schoolgebouwen aan het goed laten verlopen van het democratische proces. De PO-Raad heeft steeds aangedrongen op oplossingen die de basisscholen ontlasten en hoort uit het hele land goede voorbeelden van alternatieven (kantoorgebouwen, overheidslocaties etc), maar begrijpt dat deze mogelijkheden niet overal beschikbaar zijn.

Er is geen generieke oplossing schrijft het kabinet in de leidraad, daarvoor zijn gemeenten en schoolgebouwen te verschillend, maar ‘gemeente en school kunnen samen het gesprek aan gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een schoolgebouw. De conclusie kan dan ook zijn dat de gebruikelijke samenwerking met het inrichten van een stemlokaal op de school deze keer echt niet mogelijk is.’

Het is uiteindelijk aan het schoolbestuur om te beslissen of een stemlokaal in een school kan worden gehuisvest. Daarbij staat voorop dat niemand aan het onmogelijke is gehouden.