Nieuws

Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor scholen bekend

De nieuwe normen voor stichting en instandhouding van scholen zijn bekend. Deze normen worden, zoals de regels voorschrijven, iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld. Ze verschillen per gemeente en zijn gebaseerd op het aantal inwoners: hoe dichter bevolkt, hoe hoger de norm. 
De laagste stichtingsnorm is tweehonderd leerlingen. Dat wil zeggen dat om een school te kunnen stichten in het kleinste dorp een minimum van tweehonderd leerlingen vereist is.

De nieuwe normen zijn te vinden in de Staatscourant en gaan in per 1 januari 2018.