Download

Onderzoek Scholenbouw Stroomlijnen

Basisscholen bouwen en verbouwen is een opgave waar veel partijen bij betrokken zijn. Bovendien is het maatwerk. Scholenbouw stroomlijnen benoemt kansen en knelpunten voor de betrokken partijen bij deze opgave.

Wat kunnen (Rijks)overheden doen om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en paden te effenen? En welke stappen kunnen de basisschool, het kindcentrum of de gemeenten zelf zetten om scholen een tweede, duurzaam leven te geven en de beste kwaliteit te realiseren?

Het onderzoek Scholenbouw stroomlijnen, uitgevoerd in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester, is gebaseerd op een enquête onder honderd scholen, literatuuronderzoek en consultatie van experts.