Nieuws

Opbrengsten Green Deal Scholen in beeld gebracht

Het programma Green Deal Scholen heeft schoolbesturen en gemeenten de afgelopen twee jaar op weg geholpen om aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. De opbrengsten zijn nu gebundeld in een visuele rapportage

Praktijkvoorbeelden

Tijdens de looptijd van de Green Deal Scholen zijn ruim tachtig praktijkervaringen verzameld. Vijftien daarvan zijn als steekproef nader onderzocht om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken van het waargenomen elektraverbruik (voor en na het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen) de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen, de kostenverdeling, de toegepaste financieringsvorm als ook de effecten op de exploitatie en klimaatdoelstellingen.

De rapportage laat zien met welke plannen scholen momenteel bezig zijn en hoe hun ambities ten aanzien van verduurzaming in de praktijk een vertaling krijgen. Het genereert nieuwe kengetallen en geeft daarnaast een realistisch beeld van energiebesparingen en daarvoor gedane investeringen door schoolbesturen en gemeenten.

Lees hier het rapport met de vijftien praktijkvoorbeelden.

Website Green Deal blijft voorlopig beschikbaar

De partners binnen de Green Deal Scholen werken aan een mogelijk vervolg op de afgeronde activiteiten. In ieder geval totdat duidelijk is hoe de verduurzamingsopgave van scholen een vervolg krijgt, blijven de website www.greendealscholen.nl en bijbehorende helpdesk operationeel. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten