Nieuws

Schoolgebouwen: meer issues dan alleen ventilatie

‘Als we naar schoolgebouwen kijken, zien we meer issues dan alleen ventilatie’ schrijven Anko van Hoepen (vicevoorzitter PO-Raad) en Hein van Asseldonk (vicevoorzitter VO-raad) in een ingezonden stuk in Binnenlands Bestuur. De PO-Raad en VO-raad pleiten voor een integrale aanpak om alle knelpunten rondom schoolgebouwen aan te pakken.

Van Hoepen en Van Asseldonk reageren hiermee op een ingezonden stuk van Danielle van Woestenberg (voorzitter CNV Onderwijs) waarin ze gemeenten, schoolbesturen en het Rijk oproept om de handen ineens te slaan en het niet zover te laten komen dat een jas aan in de klas het nieuwe normaal wordt vanwege gebrekkige ventilatie.

‘Haar betoog kunnen we voor een groot gedeelte volgen’, schrijven Van Hoepen en Van Asseldonk. ‘Ook wij maken ons zorgen om het binnenklimaat van scholen. Bij zo’n 80 procent van de scholen is dat niet op orde. Maar als we het over het binnenklimaat hebben, gaat het niet alleen om ventilatie, maar ook om temperatuur, akoestiek en licht. Daarnaast zien we dat veel schoolgebouwen niet duurzaam zijn, niet geschikt voor inclusief onderwijs en vaak niet passend bij het onderwijsconcept van de school. De eenzijdige focus van Woestenberg is wat ons betreft veel te smal.’

Een integrale aanpak om verouderde schoolgebouwen aan te pakken is onontbeerlijk. Met alleen een subsidieregeling redden gemeenten en schoolbesturen het niet. De PO-Raad en VO-raad vinden dat een nieuw kabinet boter bij de vis moet doen en met realistische bekostiging over de brug moet komen. Ook moeten er heldere afspraken worden gemaakt over waar gemeenten en schoolbesturen precies verantwoordelijk voor zijn.

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen from PO-Raad on Vimeo.

boeken