Nieuws

Update bericht - Oproep aan besturen: controleer op loden leidingen

Lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, met name van jonge kinderen. De PO-Raad doet daartoe een oproep aan alle schoolbesturen om te controleren op het loodgehalte in het water dat uit de kraan komt op hun scholen.

Sinds 1960 is het verboden om lood te gebruiken in toe- en afvoer van drinkwater. Bij scholen van voor 1960 bestaat de kans zij nog loden leidingen hebben. Dat is een punt van zorg. Langdurige loodinname heeft namelijk effect op de hersenontwikkeling, met name bij kinderen. 

Utrecht en Rotterdam

In Utrecht en Rotterdam controleert de gemeente zelf op grote schaal de aanwezigheid van lood. In Utrecht heeft een eerste controle op gebouwen voor 1960 inmiddels uitgewezen dat er bij zes scholen een verhoogde concentratie lood in het water is aangetroffen. Waar nodig onderneemt de gemeente actie. Wat dat precies inhoudt, is nog onbekend.

Indien er op een school loden leidingen worden aangetroffen is het advies om het water niet meer te gebruiken als drinkwater. Gebruik alleen vers water uit flessen, ook voor het zetten van koffie en thee.

Verantwoordelijkheid complex

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat het vervangen van loden leidingen de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het pand. Maar het eigenaarschap van schoolgebouwen is een ingewikkelde constructie. De gemeente is namelijk economisch eigenaar terwijl het schoolbestuur de juridische eigenaar is. De PO-Raad roept schoolbesturen dan ook op om, in goed overleg met de gemeente, loden leidingen zo snel als mogelijk te vervangen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten