Nieuws

'Verduurzamen: graag, maar niet ten koste van onderwijskwaliteit'

De overheid moet schoolbesturen gaan aanspreken wanneer zij onvoldoende doen aan verduurzaming, stelt De Bouwagenda. Ook de PO-Raad constateert dat het verduurzamen te langzaam gaat, maar vindt het niet terecht dat De Bouwagenda alleen met de vinger naar de scholen wijst. Vicevoorzitter Anko van Hoepen: ,,Verduurzamen: graag, maar niet ten koste van onderwijskwaliteit”.

,,Kwaliteit is veel meer dan duurzaamheid”, benadrukt vicevoorzitter Anko van Hoepen. ,,Natuurlijk denken we aan de planeet en aan de leerlingen van morgen, maar ondertussen zitten de leerlingen van nu vaak in een gebouw met een slecht binnenklimaat, dat niet past bij de onderwijskundige visie van de school en bij het actuele leerlingaantal. Dat is op dit moment logischerwijs de voornaamste zorg van schoolbesturen als het gaat om schoolgebouwen.”

Alleen laagdrempelige maatregelen

De oplossing voor verduurzaming ligt wat Van Hoepen betreft niet in een overheidsorgaan dat schoolbesturen gaat controleren of zelfs boetes gaat opleggen als zij niet snel genoeg verduurzamen, zoals de Bouwagenda bepleit. ,,Drastische verduurzaming kan alleen via nieuwbouw en renovatie. Dat is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Die zien gelukkig steeds meer de urgentie hiervan in, maar ook daar vormt geld een probleem.” Schoolbesturen zelf doen wat ze kunnen om op korte termijn energie te besparen met laagdrempelige maatregelen. ,,Meer dan dat mógen ze zelfs niet eens, want er ligt nog altijd een investeringsverbod op tafel.”

Geen onwil

Dat er bij schoolbesturen sprake zou zijn van onwil, herkent de PO-Raad dan ook totaal niet. ,,Wel is er soms angst voor hoge kosten, in ruil voor een minder goed eindresultaat”, vervolgt Van Hoepen. ,,Die aarzeling is goed te begrijpen, in de huidige markt.” Dat wil niet zeggen dat nieuwbouw altijd beter is dan renovatie, benadrukt hij. ,,Elke situatie is anders en moet je apart bekijken. Bespreek in goed overleg met de gemeente wat het beste resultaat oplevert tegen de kosten die je samen kunt ophoesten.”

Om een einde te maken aan de discussie wie verantwoordelijk is voor renovatie – schoolbesturen of gemeenten – maakten de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de PO-Raad en VO-raad het afgelopen jaar afspraken, die zij gezamenlijk bij het ministerie van Onderwijs hebben ingediend om op te nemen in de wet. Daar is het ministerie op dit moment mee aan de slag. De PO-Raad hoopt op een uitspraak van de minister dat schoolbesturen en gemeenten alvast moeten handelen naar de afspraken, zodat de vernieuwing van schoolgebouwen gauw een impuls krijgt. Lees hier meer over deze voorstellen en welke andere obstakels in de wet door deze plannen weg worden genomen.

Stelsel op de schop

De PO-Raad is van mening dat uiteindelijk het hele stelsel op de schop moet om de staat van de schoolgebouwen echt goed aan te kunnen pakken. Dat standpunt brengt zij actief onder de aandacht bij de politiek. De huidige voorstellen voor een wetswijziging zijn een minimale vereiste om succesvol te kunnen werken aan de klimaatdoelstellingen. Op aandragen van de PO-Raad maken de voorstellen nu deel uit van het concept klimaatakkoord. Op dit moment werkt de PO-Raad aan een routekaart om de verduurzamingsopgave op sectorniveau in beeld te brengen en helder te krijgen welke bijdrage daarbij nodig is van het Rijk.

Kabinet wil BENG-norm versoepelen
De PO-Raad hekelt de kabinetsplannen om de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen; de eisen die vanaf volgend jaar aan nieuwbouw worden gesteld) te versoepelen. Dat betekent dat gemeenten minder energiezuinige nieuwbouw hoeven op te leveren, waarmee de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen – vijftig procent minder uitstoot in 2030- nog verder weg komt te liggen.

Ook aan de slag met verduurzaming van het schoolgebouw? Het programma 'Scholen Besparen Energie' ondersteunt bij het nemen van laagdrempelige vormen van energiebesparingen, om zo te zorgen voor een lagere energierekening.