Nieuws

Vragenlijst Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen staat online

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft een vragenlijst uitgezet onder schoolbesturen.  Doel is om een landelijk beeld te krijgen van de stand van zaken rondom ventilatie op scholen. Schoolbesturen hebben een e-mail ontvangen met een link naar de digitale vragenlijst. Zij kunnen de vragenlijst tot en met maandag 21 september invullen.

De vragenlijst is later uitgezet dan aangekondigd. Van schoolbesturen die de vragenlijst vooraf hebben getest kregen we de feedback dat de oorspronkelijke vragenlijst veelomvattend was. Met behulp van hen hebben we daarom ingezet op een hanteerbare en beknopte vragenlijst, al begrijpen we dat de inventarisatie al veel werk oplevert. Omdat de vragenlijst later is uitgezet, is ook de deadline voor het invullen van de vragenlijst gewijzigd naar maandag 21 september.

Het LCVS volgt het RIVM: scholenbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen.* Heeft een schoolbestuur nog niet in beeld of een schoolgebouw voldoet? Dan kan hier een indicatie van gegeven worden met deze alternatieve eendaagse meetmethode met behulp van een C02-meter. Een personeelslid kan dit uitvoeren in een ruimte met volle bezetting. Lees meer informatie in de brief van Doekle Terpstra (voorzitter LCVS) over de uitvraag.

Namens de PO-Raad maakt vicevoorzitter Anko van Hoepen deel uit het van LCVS. Het is belangrijk om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Met deze informatie kan de PO-Raad de belangen van schoolbesturen in Den Haag namelijk zo goed mogelijk behartigen.

Webinar ventilatie

Heb je vragen over ventilatie en luchtverversing op scholen? Stuur dan je vraag via het loket van www.weeropschool.nl Ook organiseert de PO-Raad van 14 september van 11.00-12.30 uur een webinar over ventilatie. Ben je schoolbestuurder of stafmedewerker onderwijshuisvesting en wil je aanwezig zijn bij het webinar? Meld je dan hier aan.

*Voor bestaande bouw (van voor 2012) vertaalt zich dit in een luchtverversingscapaciteit van 6dm3/sec/persoon of een grenswaarde van 1200 ppm. Voor nieuwbouw (vanaf 2012) in een luchtverversingscapaciteit van 8,5 dm3/sec/persoon en een grenswaarde van 950 ppm.

Downloads

PDF, 191.5 kB
PDF, 47.73 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten