Nieuws

Wat maakt een Integraal Huisvestingsplan (IHP) duurzaam en succesvol?

Wat zijn de ingrediënten voor een duurzaam en succesvol Integraal Huisvestingsplan (IHP)? Green Deal Scholen liet hier een onderzoek naar uitvoeren. 

Aanbevelingen

Hoewel de auteurs niet een vast format geven van hoe een IHP eruit moet zien, onderscheiden zij wel vier onderdelen die een goed IHP moet bevatten:

  • een inhoudelijk deel met afspraken over huisvesting;
  • een inventarisatie van huidige voorzieningen; 
  • een financiële paragraaf; 
  • een uitvoeringsprogramma inclusief planning.

Een IHP dient altijd de coalitieperiode te overstijgen. Ook moet erin worden vastgelegd op welke wijze het IHP geactualiseerd en herijkt wordt.

Het rapport bevat ook aanbevelingen voor het proces (de totstandkoming van een IHP) en benoemt een aantal basisvoorwaarden die op orde moeten zijn, bijvoorbeeld in wetgeving en bekostiging. 

Meer lezen?

Bekijk het onderzoeksrapport op de website van Green Deal Scholen