Nieuws

Afspraken Participatiewet eerste periode ruimschoots gehaald

Werkgevers in de markt- en overheidssector hebben sinds 1 januari 2013 ruim 21 duizend banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is ruim meer dan doelstelling voor de eerste periode van de Participatiewet. De PO-Raad heeft wel twijfels of de streefcijfers voor het primair onderwijs uiteindelijk haalbaar zijn.

Onlangs stuurde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de UWV-cijfers over de Participatiewet naar de Tweede Kamer. Met name de werkgevers in de marktsector liggen voor op schema. Daar zijn vanaf het moment van de nulmeting (1 januari 2013) in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De doelstelling uit het sociaal akkoord was 6.000 banen. Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. De doelstelling in het sociaal akkoord lag hier op 3.000 banen. Door dit resultaat is er geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren, die staatssecretaris Klijnsma als ‘stok achter de deur’ beschikbaar heeft voor het geval het afgesproken aantal banen niet zou zijn gerealiseerd.

Op dit moment zijn er geen specifieke cijfers per sector beschikbaar, dus ook niet voor het primair onderwijs. De PO-Raad ziet dat schoolbesturen hun best doen om te voldoen aan de banenafspraak. Maar door de niet representatieve lage overhead in de sector (3% volgens onderzoek van Berenschot, 2015) is dit een grote opgave. De PO-Raad heeft daarom bij staatssecretaris Sander Dekker aangekaart dat het aantal participatiebanen dat  het primair onderwijs is toebedeeld niet past bij de aard van de sector.

De sector primair onderwijs onderschrijft het belang van de banenafspraak en wil zich inspannen om banen te creëren, dit komt bijvoorbeeld ten gunste van onze leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Deze leerlingen behoren tot de doelgroep en willen graag een plek op de arbeidsmarkt. Wel plaatst de sector grote vraagtekens bij de vraag of de taakstelling van de participatiewet uiteindelijk helemaal te realiseren is.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten