Bijeenkomst

Conferentie Werk maken van diversiteit

3 oktober 2022
09:30 - 14:30

Marnix Academie
Utrecht

Aanmelden
Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Bovenschoolse staf

Op maandag 3 oktober organiseert de Alliantie Divers voor de klas een conferentie over diversiteit in de pabo-opleidingen en in het primair onderwijs. Diverse pabo’s en schoolorganisaties lichten tijdens de conferentie Werk maken van diversiteit! toe op welke wijze een inclusieve cultuur wordt bevorderd en diversiteit in het team van (toekomstige) leraren wordt gestimuleerd. Gastsprekers en deelsessies bieden een breed palet aan verdieping en good-practices.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor een ieder die de diversiteit en inclusie in scholen en opleidingen wil bevorderen, zodat lerarenteams meer een afspiegeling zijn van de maatschappij en iedereen in de school of opleiding zich verbonden en gewaardeerd voelt.

Meer weten en aanmelden? Bekijk het volledige programma