Nieuws

Extra geld najaarsnota al bestemd voor convenant lerarentekort

Het kabinet stelt ruim een miljard euro beschikbaar voor ‘urgente maatschappelijke problemen’. Dit werd dinsdag bekend bij de presentatie van de najaarsnota. Zo gaat er geld naar het aanpakken van stikstofproblematiek en naar het tegengaan van georganiseerde criminaliteit. Er is ook geld voor het aanpakken van het lerarentekort en werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs, zoals is afgesproken in het convenant dat sociale partners op 1 november sloten met minister Arie Slob (Onderwijs). Het gaat dus niet om extra geld bovenop de 460 miljoen euro uit dit convenant.

In het convenant is afgesproken dat het kabinet in totaal 460 miljoen euro beschikbaar stelt. Van dit bedrag wordt 300 miljoen euro betaald met het extra geld vanuit de najaarsnota. Dit geld is vrijgekomen doordat het kabinet dit jaar minder geld heeft uitgegeven dan zij vooraf begrootte. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaalt de overige 160 miljoen euro.