Nieuws

Grootschalig onderzoek onder medewerkers publieke sector van start

In april wordt voor de negende keer gestart met het personeelsonderzoek binnen alle veertien sectoren van de publieke sector. Dit onderzoek moet inzicht geven in wat het personeel vindt van het werk in hun sector en wordt uitgevoerd in opdracht van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met instemming van de werkgevers en de centrales van overheidspersoneel. De medewerkers die in de steekproef zijn opgenomen, ontvangen in april een uitnodigingsbrief, waarin het onderzoek en wat men moet doen, wordt uitgelegd. Het invullen van de vragenlijst gaat via een website.

De uitvoering hiervan is in handen van een extern onderzoeksbureau (GFK). Om een betrouwbaar beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers de vragenlijst invullen. Degenen die geselecteerd zijn in de steekproef, worden daarom vriendelijk verzocht hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek.