Nieuws

Handleiding bij de staking van 5 oktober: update

Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden hebben een staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

In deze 2e versie van de handleiding zijn een paar punten duidelijker verwoord, namelijk:

  • De staking is officieel uitgeroepen door de vakbonden, de organisaties verenigd in het PO-front, zoals de PO-Raad, ondersteunen deze actie (zie geacceerde tekst op pagina 1);
  • De alinea over het doorbetalen van loon aan medewerkers die wel willen werken, maar dat door de staking niet kunnen, is wat duidelijker beschreven (zie geacceerde tekst op pagina 3);
  • Het zijn natuurlijk niet alleen leraren die gaan staken, dus waar in de handleiding eerst 'leraren' stond, staat nu werknemers of medewerkers.

De staking op 5 oktober betekent dat op veel plekken in Nederland de scholen dicht blijven. De PO-Raad steunt deze actie als lid van het PO-Front. Uit een peiling onder de leden van de PO-Raad, blijkt dat een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs het doel van de actie ondersteunt en begrip heeft voor een staking. Op basis van de uitkomst van de ledenpeiling roept de PO-Raad schoolbesturen op om medewerkers die mee willen doen aan de staking, te ondersteunen. Met extra geld willen we de salarissen in het primair onderwijs verhogen en de werkdruk verlagen. We willen immers ook in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas hebben staan.

De helpdesk van de PO-Raad krijgt al veel vragen binnen. De belangrijkste vragen hebben we op een rij gezet in deze handleiding om de leden van de PO-Raad optimaal te ondersteunen. In de handleiding vindt u informatie over waar u aan moet denken bij de staking en hoe dit juridisch allemaal werkt. We hebben de informatie verdeeld in actie- en aandachtspunten voor, tijdens en na 5 oktober.

Naar de handleiding >

Downloads

Handleiding bij de staking
244.09 KB