Nieuws

Minister stelt geld voor arbeidsmarkttoelagen op achterstandsscholen beschikbaar

Het kabinet heeft besloten de extra bekostiging van achterstandsscholen voor arbeidsmarkttoelagen door te zetten. In totaal gaat het om een bedrag van 375 miljoen euro voor zo’n 15% van de scholen in het funderend onderwijs. Hiermee zouden scholen nieuwe leraren, ondersteunend personeel en leidinggevenden kunnen aantrekken of behouden door tijdelijk extra beloning te bieden.

In de Kamerbrief licht minister Arie Slob (onderwijs) het besluit toe. Met deze maatregel wil het kabinet de arbeidsmarktpositie op deze scholen tijdelijk verbeteren. De uitvoeringsconsequenties van dit besluit worden nog nader in beeld gebracht. Op dat moment wordt ook duidelijk welke scholen in aanmerking komen voor deze middelen en op welk bedrag ze kunnen rekenen. Zodra de bekostigingsregeling gereed is, worden de leden van de PO-Raad hierover geïnformeerd.
 
Eerder hebben VO-raad, PO-Raad en vakbonden bezwaren geuit gemaakt tegen deze maatregel. Met als belangrijkste argument dat de problemen met de beloning structureel van aard zijn en voor de hele sector gelden. Daarom zijn structurele en generieke investeringen nodig.