Nieuws

Aanmelden: Leergang strategisch HR

In het kader van het project ‘HR Goed voor Elkaar, biedt de PO-Raad een Leergang strategisch HR aan voor haar leden. Schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel, strategisch personeelsbeleid binnen hun organisatie kunnen zich inschrijven voor het project. In vier lesdagen worden bestuurder en HR professional geïnspireerd door sprekers en uitgedaagd om kritisch naar de eigen organisatie te kijken met als doel steeds een stukje beter te worden.

In het ochtendprogramma van de leergang kunnen bestuurder en HR professional samen een beeld vormen van de toegevoegde waarde van de aangeboden kennis. Tevens kunnen zij ter plekke samen prioriteiten bepalen in het verder ontwikkelen van het beleid. Na een gezamenlijke lunch gaat de HR professional in de middag aan de slag met de praktische uitwerking.

Schoolbesturen die zich aanmelden voor de Leergang, krijgen eerst een startgesprek met experts van het project 'HR Goed voor Elkaar' van de PO-Raad. In dit gesprek analyseren we met de bestuurder en de HR professional hoe het schoolbestuur er voor staat en welke vraagstukken voor liggen. Deze voorbereiding is een startpunt in de leergang.

Aan het einde van de leergang heeft een schoolbestuur:

  • duidelijk hoe personeelsbeleid (en instrumenten) ingezet kan (kunnen) worden in de schoolorganisaties;
  • nagedacht over welke rol dit vraagt van de verschillende personen in het bestuur;
  • inzicht en kennis op HR onderwerpen verdiept;
  • bekeken hoe de kennis en inzichten toegepast kunnen worden in de eigen context.

De bijeenkomsten van de leergang staan gepland op woensdag 8 maart, dinsdag 18 april, woensdag 17 mei en woensdag 21 juni.

Meer inhoudelijke informatie en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op deze pagina.