Download

Functiereeks leraar primair onderwijs

In de cao po 2018-2019 zijn de lerarenfuncties voor het primair onderwijs opnieuw beschreven. Dit heeft geresulteerd in een voorbeeldfunctiereeks.

In de beschrijving en toelichting worden nog numerieke salarisschalen gebruikt. Deze zijn in 2022 omgezet naar een andere benaming (volgens de cao voor voortgezet onderwijs). De leraren zijn ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD. Een toelichting op de omzetting is te vinden: Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord